Managerointi

Kiinteistötiedon hallinta

– Tiedät mitä omistat –

Kiinteistötiedon manageroinnin avulla muodostetaan kokonaiskuva kiinteistön historiasta ja muutoksesta tähän päivään. Se sisältää tarpeenmukaista tiedonkeruuta, -hallintaa, aineiston ylläpitoa ja kiinteistöliiketoiminnan tukea asiakkaan erilaisiin tarpeisiin.

Manageroinnin tarkoitus on järjestää eri suunnittelualojen tieto selkeäksi kokonaisuudeksi. Aineistoa kerätään muokkaamalla ja lisäämällä ajantasaista tietoa sekä yhdistämällä eri suunnittelualojen piirustuksia, malleja ja aineistoa käyttäjän tavoitteiden mukaisesti.

imgbig

Tiedonkeruu

Rakennuksen dokumentaation nykytilanteen selvittäminen eri menetelmin on tiedonkeruun ensisijainen tehtävä. Kohteen arkistojen hallitsematon rakennustieto kootaan yhteen ja analysoidaan, jotta niille tehtävät dokumentoinnin tarpeet voidaan muodostaa.

Kattava nykytilanneaineisto muodostuu osaavien IM- ja BIM-managereiden avulla. Ylläpidettävä  ja kehittyvä ajantasadokumentaatio syntyy prosessina, jota tukee laadukkaat dokumentoinnin menetelmät.

Tiedonhallinta

Kohteen sähköinen dokumentaatio pidetään tilaajaa ja kohdetta palvelevassa järjestyksessä. Tilaajan oma tiedonhallinnan prosessi otetaan huomioon, jolloin päästään parhaaseen lopputulokseen aineiston hyödyntämisessä jatkossa.

Aineiston ylläpito

Kohteeseen tulevat muutokset ja sen rakennustieto pidetään ajan tasalla, jotta käytössä on aina viimeisin tieto erilaisia tarpeita varten. Ylläpito takaa jatkuvasti muutoksessa olevan aineiston päivittämisen tulevia tarpeita varten. Hyvin hallittu ja manageroitu rakennustiedon aineisto on lähtökohta muutosten hallintaan.

Kiinteistöliiketoiminnan tuki

Tilaajan erilaiset tarpeet määrittävät rakennustiedon tukipalveluiden sisällön ja laajuuden. Manageroitu kiinteistötieto palvelee esimerkiksi rakennuksen tai alueen myynti- ja vuokrausprosesseja, kilpailutusta, investointipäätöksiä, suunnittelu-, huolto- ja korjaustoimintaa ja lisää siihen tarkkuutta sekä luotettavuutta.

Tietomallikoordinointi

Tukea suunnitteluryhmään
Tarjoamme hankekohtaisesti eritasoisia tietomallikoordinoinnin palveluita. Suunnitteluohjelmien kehittyessä on hankkeille varattava riittävä tuki suunnitteluprosessien sujuvan etenemisen varmistamiseksi. Tietomallikoordinoinnin ja BIM-manageroinnin avulla voimme auttaa teitä varmistamaan, että käytössä on kaikkia parhaiten palveleva suunnittelun kokonaisosaaminen myös tietomallihankkeissa ja -kohteissa.

 

Ota yhteyttä

Päivi Moilanen, IM-manageri
paivi.moilanen@sillman.com
p. 050 443 6955

Jari von Becker, IM-manageri
jari.vonbecker@sillman.com
p. 050 475 0350

Heli Nuutinen, IM-manageri
heli.nuutinen@sillman.com
p. 017 262 8535

Pasi Sorsa, Tietomallikoordinaattori ja BIM-manageri
pasi.sorsa@sillman.com
p. 017 262 8535

Jonas Sillman, IM- ja BIM-vastuuhenkilö
jonas.sillman@sillman.com
p. 050 596 3224